Zakendoen
Laatste controle : 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Denemarken

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

Parkeren langs de weg

In de meeste gebieden gelden de volgende tijdsbeperkingen voor voertuigen met een parkeerkaart:

  • op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u gedurende maximaal 15 minuten parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert
  • op plaatsen waar een parkeerlimiet geldt van 15-30 minuten, mag u maximaal een uur blijven staan
  • op plaatsen waar parkeren gratis is maar waar een limiet geldt van een, twee of drie uur, mag u onbeperkte tijd blijven, tenzij er een tijdslimiet is aangegeven op een verkeersbord met het rolstoelsymbool
  • als er betaald parkeren geldt voor parkeren op de weg, mag u in sommige gevallen voor onbeperkte tijd parkeren als u betaalt voor de maximaal toegestane tijd. Ga dit ter plekke na.

In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dit uitdrukkelijk toestaan. Ga dit ter plekke na.

Parkeren op een parkeerterrein

Parkeerterreinen hanteren geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: