Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Danska

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička.

Parkiranje ob cesti

Za uporabnike vozil, označenih s parkirno karto, na večini območij veljajo naslednje časovne omejitve:

  • Kjer je parkiranje prepovedano, lahko parkirajo največ 15 minut, vendar samo če ne ovirajo drugih udeležencev v prometu.
  • Kjer je parkiranje časovno omejeno na 15–30 minut, lahko parkirajo največ eno uro.
  • Kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno na eno, dve ali tri ure, lahko parkirajo neomejeno dolgo, razen če je na znaku s simbolom invalidskega vozička navedena časovna omejitev.
  • Kjer je za parkiranje ob cestišču treba plačati, lahko parkirajo časovno neomejeno dolgo, če ob prihodu plačajo parkirnino za najdaljši dovoljeni čas parkiranja. – Preverite v kraju

Ne vozite in ne parkirajte v območjih za pešce, razen če krajevni predpisi to posebej dovoljujejo. – Preverite v kraju

Parkiranje na parkiriščih

Na parkiriščih ne veljajo posebne ugodnosti za vozila, označena s parkirno karto za invalide.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: