Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Дания

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

Следните ограничения във времето важат на повечето места за превозните средства, в които е поставена карта за паркиране:

  • На места, където паркирането е забранено, можете да паркирате за максимум 15 минути, но само ако не пречите на движението
  • Когато паркирането е ограничено до 15—30 минути, можете да паркирате за максимум един час
  • Когато паркирането е безплатно, но ограничено до един, два или три часа, можете да паркирате за неограничен период от време. Освен ако на знак със символа за инвалидна количка е посочено времево ограничение
  • Когато за паркиране на пътя се заплаща такса, може да ви бъде разрешено да паркирате без ограничение във времето, ако платите за максимално допустимия срок, когато пристигнете — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони освен ако това не е изрично разрешено — проверете на място

Паркиране на паркинги

Паркингите не предлагат отстъпки за превозните средства, в които има поставена карта за паркиране за хора с увреждания.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: