Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Dania

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i na parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego.

Parkowanie na drogach

Kierowcy posiadający kartę parkingową są zobligowani do przestrzegania następujących ograniczeń czasowych:

  • W miejscach oznaczonych zakazem postoju można pozostawić samochód na 15 minut, ale jedynie w przypadku, gdy nie powoduje to utrudnień w ruchu.
  • W miejscach parkingowych o limicie czasowym od 15 do 30 minut można pozostawić samochód na maksymalnie godzinę.
  • W miejscach, gdzie parkowanie jest bezpłatne, ale ograniczone do 1, 2 lub 3 godzin, można pozostawić samochód na czas nieograniczony. Zasady te nie obowiązują, jeżeli na znaku z wózkiem inwalidzkim podano ograniczenie czasowe.
  • W miejscach, w których należy zapłacić za parkowanie, można pozostawić samochód na dowolny okres po dokonaniu opłaty odpowiadającej maksymalnemu ograniczeniu czasowemu – sprawdź to na miejscu.

Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie na parkingach

Na parkingach nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych tego rodzaju kartą parkingową.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: