Laatste controle: 02/07/2020

Uw werkloosheidsuitkering meenemen

Getroffen door de brexit?

De regels en voorwaarden op deze pagina gelden nog steeds in het VK en voor onderdanen van het VK in de EU.

Heeft u vóór 31 december 2020 bepaalde sociale rechten verworven (zoals uw zorgverzekering, werkloosheidsuitkering of pensioen) dan geldt daarvoor wat in het Terugtrekkingsakkoord met het VK is vastgelegd. Lees meer over uw rechten.

Problemen in verband met uw rechten? Wij geven u hulp en advies.

In het algemeen moet u voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in het land wonen dat uw uitkering betaalt. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u naar een ander EU-land gaan om werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u werkloos werd.

Verblijf van maximaal 3 maanden

U kunt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt alleen als u:

Voordat u vertrekt, moet u:

Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt meenemen, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen, of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in het nieuwe land moet u:

We raden u aan om informatie in te winnen over uw rechten en plichten als werkzoekende in uw nieuwe land. Deze kunnen erg verschillen van die in het land waar u werkloos werd.

U blijft hetzelfde bedrag ontvangen, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u terugkeert naar het land dat uw uitkering betaalt, uiterlijk op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Bent u Kroaat, dan gelden er in sommige EU-landen regels die uw recht op werk tijdelijk kunnen beperken.

Langer dan 3 maanden in het buitenland

Als u meer dan 3 maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd: ze kunnen de termijn verlengen tot 6 maanden.

Niet alle landen staan zo'n verlenging toe. Vraag het arbeidsbureau in uw eigen land of u voor zo'n verlenging in aanmerking komt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De meeste landen hanteren daarvoor duidelijke criteria. Zo kunnen ze u vragen:

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan, maar in ieder geval vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden.

Gelijke behandeling

Wanneer u in het buitenland werkt zoekt, heeft u dezelfde rechten als de onderdanen van uw gastland met betrekking tot:

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun om aan het werk te gaan, zoals goedkope leningen voor werklozen die een eigen zaak beginnen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruime tijd in het land verblijft op zoek naar werk, kan dan tellen als een werkelijke band.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Deze bladzijde delen: