Laatste controle: 08/06/2022

Uw werkloosheidsuitkering meenemen

In het algemeen moet u voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in het land wonen dat uw uitkering betaalt. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u naar een ander EU-land gaan om werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u werkloos werd.

Verblijf van maximaal 3 maanden

U kunt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt alleen als u:

Voordat u vertrekt, moet u:

Waarschuwing

Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt meenemen, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen, of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in het nieuwe land moet u:

Waarschuwing

We raden u aan om informatie in te winnen over uw rechten en plichten als werkzoekende in uw nieuwe land. Deze kunnen erg verschillen van die in het land waar u werkloos werd.

U blijft hetzelfde bedrag ontvangen, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Waarschuwing

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u terugkeert naar het land dat uw uitkering betaalt, uiterlijk op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Langer dan 3 maanden in het buitenland

Als u meer dan 3 maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd: ze kunnen de termijn verlengen tot 6 maanden.

Waarschuwing

Niet alle landen staan zo'n verlenging toe. Vraag het arbeidsbureau in uw eigen land of u voor zo'n verlenging in aanmerking komt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De meeste landen hanteren daarvoor duidelijke criteria. Zo kunnen ze u vragen:

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan, maar in ieder geval vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden.

Gelijke behandeling

Wanneer u in het buitenland werkt zoekt, heeft u dezelfde rechten als de onderdanen van uw gastland met betrekking tot:

Waarschuwing

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun om aan het werk te gaan, zoals goedkope leningen voor werklozen die een eigen zaak beginnen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruime tijd in het land verblijft op zoek naar werk, kan dan tellen als een werkelijke band.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: