Laatste controle: 08/02/2021

Uw werkloosheidsuitkering meenemen

Getroffen door de brexit?

Onderstaande regels en voorwaarden voor EU-burgers in het VK en voor Britse burgers in de EU zijn nog steeds van toepassing, voor zover zij door het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK worden gedekt.

Heeft u vóór 31 december 2020 bepaalde sociale rechten verworven (bijvoorbeeld een recht op zorg, een werkloosheidsuitkering of een pensioen) dan geldt daarvoor wat in het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het het VK is geregeld. Meer over de rechten van EU-burgers in het VKen.

Worden uw rechten als EU-burger volgens u geschonden, neem dan contact op met Uw Europa-Advies.

Zijn uw rechten als EU-onderdaan in het VK geschonden? Teken eerst bezwaar aan bij de betrokken VK-instantie. Biedt dat geen uitkomst, dien dan een klacht in bij de Independent Monitoring Authority (IMA) van het VKen.

Wilt u als Britse staatsburger in de EU een klacht indienen, gebruik dan het klachtenformulier van de Europese Commissie.

In het algemeen moet u voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in het land wonen dat uw uitkering betaalt. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u naar een ander EU-land gaan om werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u werkloos werd.

Verblijf van maximaal 3 maanden

U kunt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt alleen als u:

Voordat u vertrekt, moet u:

Waarschuwing

Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt meenemen, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen, of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in het nieuwe land moet u:

Waarschuwing

We raden u aan om informatie in te winnen over uw rechten en plichten als werkzoekende in uw nieuwe land. Deze kunnen erg verschillen van die in het land waar u werkloos werd.

U blijft hetzelfde bedrag ontvangen, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Waarschuwing

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u terugkeert naar het land dat uw uitkering betaalt, uiterlijk op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Langer dan 3 maanden in het buitenland

Als u meer dan 3 maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd: ze kunnen de termijn verlengen tot 6 maanden.

Waarschuwing

Niet alle landen staan zo'n verlenging toe. Vraag het arbeidsbureau in uw eigen land of u voor zo'n verlenging in aanmerking komt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De meeste landen hanteren daarvoor duidelijke criteria. Zo kunnen ze u vragen:

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan, maar in ieder geval vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden.

Gelijke behandeling

Wanneer u in het buitenland werkt zoekt, heeft u dezelfde rechten als de onderdanen van uw gastland met betrekking tot:

Waarschuwing

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun om aan het werk te gaan, zoals goedkope leningen voor werklozen die een eigen zaak beginnen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruime tijd in het land verblijft op zoek naar werk, kan dan tellen als een werkelijke band.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: