Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Κροατία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας και με κίτρινο χρώμα. Μόνον οι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν σε χώρους στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με αναπηρία.

Στάθμευση στον δρόμο

Οι ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη στάθμευσης και τον χρόνο στάθμευσης για οχήματα με την κάρτα στάθμευσης μπορεί να διαφέρουν - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους ή ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας, εκτός αν επιτρέπεται βάσει τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων παρέχουν έκπτωση σε οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: