Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Kroatien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol och gula linjer. Du måste ha ett parkeringstillstånd för att få parkera på bilparkeringar som är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Parkering på gator

Parkeringsavgifter och tidsbegränsningar för bilar med parkeringstillstånd kan variera – kontrollera på plats.

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden – kontrollera på plats.

Kör eller parkera inte på gågator eller områden med begränsad trafik om det inte uttryckligen är tillåtet – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar finns det förmånliga avgifter för dig med parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: