Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Хърватия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за автомобилите на хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка и оцветени в жълто. Само притежателите на карта за паркиране могат да паркират автомобилите си на паркинги, запазени за хора с увреждания.

Паркиране по пътищата

Таксите за паркиране и облекченията по отношение на времетраенето за автомобили с карта за паркиране се различават — проверете на място

Не паркирайте на пътища, където това е забранено — проверете на място.

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони или зони за ограничен трафик, освен ако това не е позволено изрично — проверете на място

Паркиране на паркинги

На някои паркинги се предоставят отстъпки в таксите за автомобили с карта за паркиране за хора с увреждания.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: