Zakendoen
Laatste controle: 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Kroatië

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool en gele markeringen. Alleen houders van een parkeerkaart mogen hun voertuig daar parkeren.

Parkeren langs de weg

Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen met betrekking tot parkeertarieven en toegestane parkeertijd. Ga dit ter plekke na.

Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt. Ga dit ter plekke na.

In voetgangersgebieden of gebieden met beperkt verkeer mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dit uitdrukkelijk toestaan. Ga dit ter plekke na.

Parkeren op een parkeerterrein

Op sommige parkeerterreinen geldt een gereduceerd tarief voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.

Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: