Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Kroatien

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap forsynet med et kørestolssymbol og markeret med gult. Kun indehavere af et parkeringskort må parkere deres bil i parkeringsbåse, der er forbeholdt køretøjer for personer med handicap.

Parkering på veje

Parkeringsafgifter og undtagelser for køretøjer med EU-parkeringskort – tjek i lokalområdet

Undlad at parkere på veje, hvor der er parkeringsforbud – tjek i lokalområdet

Undlad at køre eller parkere i fodgængerområder og områder med trafikbegrænsninger, med mindre lokale undtagelsesbestemmelser for personer med handicap tillader det – tjek i lokalområdet

Parkering i parkeringsanlæg

På nogle parkeringspladser gælder der særlige betalingsregler for køretøjer med EU-parkeringskort.

Tjek skiltningen på parkeringspladsen, eller spørg en ansat om reglerne.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: