Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Horvātija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu un dzeltenu līniju. Cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās autostāvvietās auto drīkst novietot tikai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes turētāji.

Auto novietošana ielās

Stāvēšanas maksas un laika limita atvieglojumi automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, ir atšķirīgi. Pārbaudiet uz vietas

Nenovietojiet automašīnu ielās, kur stāvēšana ir aizliegta. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās vai ielās ar ierobežotu transporta kustību, ja vien tas nav nepārprotami atļauts vietējos noteikumos. Pārbaudiet uz vietas

Auto novietošana stāvvietās

Dažās autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, tiek piemēroti maksas atvieglojumi.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: