Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Chorvatsko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena žlutou barvou a symbolem osoby na invalidním vozíku. Na parkovištích vyhrazených pro vozidla osob se zdravotním postižením je parkování povoleno pouze držitelům této parkovací karty.

Parkování na komunikacích

Případné slevy na poplatcích za parkování a prodloužení parkovacího času se pro vozidla s touto kartou liší – ověřte si to přímo na místě.

Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno – ověřte si to přímo na místě.

Nevjíždějte do pěších zón ani do míst s omezeným dopravním provozem – v těchto místech smíte parkovat pouze v případě, že je to výslovně povoleno – ověřte si to přímo na místě.

Parkování na parkovištích

Na některých veřejných parkovištích mají vozidla označená touto parkovací kartou slevu na parkovném.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: