Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Chorvátsko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Na cestách a parkoviskách sú parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím označené žltou farbou a symbolom pre invalidný vozík. Iba držitelia parkovacieho preukazu môžu parkovať svoje vozidlá na miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Parkovanie na cestách

Poplatky za parkovanie a časové podmienky parkovania pre vozidlá s parkovacím preukazom – overte si miestne podmienky.

Neparkujte na cestách, na ktorých je parkovanie zakázané – overte si miestne podmienky.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach alebo oblastiach s obmedzenou premávkou, pokiaľ to neumožňujú miestne osobitné podmienky – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Na niektorých parkoviskách sa vozidlám s parkovacím preukazom poskytujú zľavy.

Overte si tieto informácie v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o vašich právach občana EÚen

Zdieľať túto stránku: