Forretninger
Senest tjekket: 16/01/2023

Standardformularer for sociale sikringsrettigheder

Formularer, der dokumenterer dine rettigheder til ydelser (social sikring), når du flytter i EU

Disse formularer er nyttige, når du vil gøre brug af din ret til ydelser som EU-borger, der bor og/eller arbejder i et andet EU-land end dit eget – eller har gjort det tidligere.

Du kan bruge formularerne her på siden, hvis du bor lovligt i et EU-land, uanset din nationalitet.

Formular

Formål

Udstedende myndighed og anvendelse

A1(tidligere

E 101,

E 103)

Erklæring om den gældende lov. Nyttig, når du skal dokumentere, at du betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land – hvis du er udstationeret i udlandet eller arbejder i flere lande på en gang.

Formularen udstedes af den socialsikringsinstitution , hvor du er registreret i dit hjemland.

S1 en PDF-dokument(tidligere

E 106,

E 109

og

E 121 - udstedes stadig af visse institutioner)

Bevis for ret til sundhedspleje, hvis du ikke bor i det land, hvor du er forsikret. Beregnet for udstationerede arbejdstagere, grænsependlere, pensionister og tjenestemænd og deres familie.

Kontakt din sygesikring, hvis du vil vide, hvilken institution, der udsteder S1-formularen.

Indsend den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

S2(tidligere

E 112)

Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU- eller EFTA-land. Du har krav på samme behandling som landets indbyggere – måske skal du betale en del af udgifterne på stedet.

Sygesikringen.

Indsend den til sygesikringen i det land, hvor du vil behandles.

S3

Bevis på ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede. Beregnet for pensionerede grænsependlere, som ikke længere er forsikrede i det land, hvor de tidligere arbejdede.

Sygesikringen.

Indsend det til sygesikringen i det land, hvor du tidligere arbejdede som grænsependler.

U1(tidligere

E 301)

Erklæring om perioder, der skal tages i betragtning ved beregning af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Formularen udstedes af den offentlige arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitution i det seneste land (eller de seneste lande), hvor du har arbejdet.

Indsend den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

U2(tidligere

E 303)

Tilladelse til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, mens du søger job i et andet land.

Formularen udstedes af den offentlige arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitution i det land, hvor du blev arbejdsløs.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

U3

Forhold, der kan berøre retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Formularen informerer arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler dine ydelser, om ændringer i din situation, som kan føre til en ændring af udbetalingerne.

Den offentlige arbejdsformidling i det land, hvor du søger job på grundlag af en U2-formular.

DA1(tidligere

E 123)

Giver dig ret til sundhedspleje på særlige vilkår efter arbejdsulykker og under erhvervssygdomme i et andet EU-land.

Sygesikringen.

Indsend den til sygesikringen i det land, hvor du bor.

P1

Oversigt over pensionsafgørelser truffet af forskellige institutioner i de EU-lande, hvor du har fået alders-, efterlevelses- eller invalidepension.

Den pensionsmyndighed, som du har indsendt pensionsanmodning til.

Den vil give dig et svar, når den har modtaget oplysninger fra de forskellige myndigheder, som har behandlet din anmodning.

Spørgsmål og svar

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: