Senest tjekket: 29/10/2018

Vikararbejde

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Lige ansættelsesvilkår

Du skal give vikarer samme grundlæggende arbejds- og ansættelsesvilkår som de faste medarbejdere. Det omfatter løn, arbejdstid, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde og ferier. Du skal garantere, at de har adgang til samme fælles faciliteter som de fastansatte, f.eks. kantine, barnepleje- og transporttjenester, medmindre objektive grunde taler for særbehandling.

Du skal oplyse vikarerne om eventuelle ledige stillinger. Når deres midlertidig ansættelse er afsluttet, kan du ansætte dem direkte, hvis du ønsker det.

Undtagelser

Der kan tillades begrænsede undtagelser under nøje definerede omstændigheder, f.eks.:

Sundhed og sikkerhed

Før dine vikarer begynder at arbejde, skal du oplyse dem om eventuelle risici ved jobbet, herunder om er er behov for særlige kvalifikationer, færdigheder eller lægeligt tilsyn.

I Belgien, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien må du ikke bruge vikarer til bestemte job, der betragtes som særlig farlige for deres sundhed og sikkerhed, f.eks. arbejde med at opbryde asbest, bruge fumiganter, blive udsat for stråling eller substanser, der kan være kræftfremkaldende, mutagene eller giftige.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med ansættelsesprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: