Senest tjekket: 23/06/2022

Vikararbejde

Lige ansættelsesvilkår

Du skal give vikarer samme grundlæggende arbejds- og ansættelsesvilkår som de faste medarbejdere. Det omfatter løn, arbejdstid, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde og ferier. Du skal garantere, at de har adgang til samme fælles faciliteter som de fastansatte, f.eks. kantine, barnepleje- og transporttjenester, medmindre objektive grunde taler for særbehandling.

Du skal oplyse vikarerne om eventuelle ledige stillinger. Når deres midlertidig ansættelse er afsluttet, kan du ansætte dem direkte, hvis du ønsker det.

Undtagelser

Der kan tillades begrænsede undtagelser under nøje definerede omstændigheder, f.eks.:

Sundhed og sikkerhed

Før dine vikarer begynder at arbejde, skal du oplyse dem om eventuelle risici ved jobbet, herunder om er er behov for særlige kvalifikationer, færdigheder eller lægeligt tilsyn.

Advarsel

I Belgien, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien må du ikke bruge vikarer til bestemte job, der betragtes som særlig farlige for deres sundhed og sikkerhed, f.eks. arbejde med at opbryde asbest, bruge fumiganter, blive udsat for stråling eller substanser, der kan være kræftfremkaldende, mutagene eller giftige.

Spørgsmål om et bestemt land?

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket  tilbyde dig gratis rådgivning.

Flere hjælpetjenester

Del denne side: