Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ισπανία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

  • Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός αν επιτρέπεται βάσει ειδικών τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο
  • Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα τέλη στάθμευσης και τον χρόνο στάθμευσης οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης ενδεχομένως να διαφέρουν - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο
  • Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: