Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Spānija

Piemērojamie noteikumi

Uz ielām un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Auto novietošana ielās

  • Nenovietojiet auto ielās, kur stāvēt ir aizliegts, ja vien tas nav nepārprotami atļauts vietējos noteikumos. Pārbaudiet uz vietas
  • Stāvēšanas maksas un laika limita atvieglojumi automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, ir atšķirīgi. Pārbaudiet uz vietas
  • Nebrauciet un nenovietojiet auto stāvēšanai gājēju zonās. Pārbaudiet uz vietas

Auto novietošana stāvvietās

Vairumā gadījumu autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, tiek piemēroti maksas atvieglojumi.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: