Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Испания

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

  • Не паркирайте на пътища, където това е забранено, освен ако местните правила не го допускат — проверете на място
  • Таксите за паркиране и времевите ограничения за превозни средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, са различни — проверете на място
  • Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони — проверете на място

Паркиране на паркинги

Повечето паркинги предлагат отстъпки за превозните средства, в които има поставена карта за паркиране за хора с увреждания.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: