Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Spanien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

  • Parkera inte på gator där parkering är förbjuden om inte lokala regler särskilt tillåter det – kontrollera på plats.
  • Parkeringsavgifter och tidsbegränsningar för bilar med parkeringstillstånd kan variera – kontrollera på plats.
  • Du får inte köra eller parkera på gågator – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

På de flesta platser finns det särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: