Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ελλάδα

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Μη σταθμεύετε σε χώρο όπου αναγράφεται όνομα προσώπου ή αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.

Στάθμευση στον δρόμο

Η χρήση της κάρτας στάθμευσης παρέχει τη δυνατότητα στάθμευσης σε δημόσιους δρόμους ή χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία οχημάτων, πεζών ή ζώων, ανάλογα με την προτεραιότητα.

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Στις περισσότερες περιοχές πρέπει να πληρώνετε για τη στάθμευση όπου απαιτείται πληρωμή - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στις περισσότερες περιοχές, μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά για περιορισμένο χρόνο - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: