Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Гърция

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Не паркирайте, ако мястото е обозначено с нечие име или регистрационен номер.

Паркиране по пътищата

Използването на картата за паркиране ви позволява да паркирате на обществени пътища или места, предназначени за превозни средства, пешеходци или животни в съответствие с приоритетите.

Не паркирайте на пътища, на които паркирането е забранено.

За повечето платени паркоместа трябва да заплатите — проверете на място

На повечето места можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е безплатно, но ограничено във времето — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони.

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: