Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Гърция

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Не паркирайте, ако мястото е обозначено с нечие име или регистрационен номер.

Паркиране по пътищата

Използването на картата за паркиране ви позволява да паркирате на обществени пътища или места, предназначени за превозни средства, пешеходци или животни в съответствие с приоритетите.

Не паркирайте на пътища, на които паркирането е забранено.

За повечето платени паркоместа трябва да заплатите — проверете на място

На повечето места можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е безплатно, но ограничено във времето — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони.

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: