Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Grecja

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i na parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego. Parkowanie w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu jest niedozwolone.

Parkowanie na drogach

Posiadanie karty parkingowej upoważnia do parkowania na drogach publicznych lub obszarach przeznaczonych do ruchu pojazdów, pieszych lub zwierząt, zgodnie z priorytetem.

Zabrania się parkowania w miejscach, w których jest to niedozwolone.

Na większości obszarów objętych opłatą parkingową konieczne jest uiszczenie opłaty – sprawdź to na miejscu.

Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego – sprawdź to na miejscu.

Jazda oraz parkowanie w strefach przeznaczonych dla pieszych są niedozwolone.

Parkowanie na parkingach

Na niektórych parkingach pojazdy z tego rodzaju kartą parkingową umieszczoną w widocznym miejscu są zwolnione z opłat.

Sprawdź to w regulaminie parkingu lub zapytaj osobę nadzorującą parking.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: