Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Grieķija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Nenovietojiet automašīnu vietā, kas ir marķēta ar personas vārdu vai automašīnas reģistrācijas numuru.

Auto novietošana ielās

Stāvvietu izmantošanas kartes lietotājiem prioritārā kārtībā ir atļauts stāvēt uz sabiedriskajiem ceļiem vai citās autosatiksmei, gājējiem vai dzīvniekiem paredzētās vietās.

Nenovietojiet automašīnu vietās, kur stāvēšana ir aizliegta.

Vairumā gadījumu, novietojot automašīnu maksas stāvvietā, jums būs jāmaksā. Pārbaudiet uz vietas

Vairumā vietu, kur stāvēšana ir bez maksas, bet pastāv laika ierobežojumi, jūs varat stāvēt bez laika limita. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās.

Auto novietošana stāvvietās

Dažās autostāvvietās, uzrādot stāvvietu izmantošanas karti, atļauts novietot automašīnu bez maksas.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: