Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Grekland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Parkera dock inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer.

Parkering på gator

Med parkeringstillståndet får du parkera på allmänna gator eller platser avsedda för fordonstrafik, fotgängare eller djur.

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.

I de flesta områden måste du betala där avgift krävs – kontrollera på plats.

I de flesta områden får du parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad – kontrollera på plats.

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis om du har ett parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: