Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Godziny pracy, dni wolne i urlopy

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jako pracodawca musisz wiedzieć, jakie są minimalne normy UE dotyczące godzin pracy i czasu odpoczynku, przerw w pracy, urlopu wypoczynkowego oraz pracy w porze nocnej. Możliwe są odstępstwa od niektórych spośród tych wymogów dotyczących czasu pracy, o ile zezwala na nie prawo krajowe.

Należy pamiętać, że każdy z Twoich pracowników (mężczyzna lub kobieta), niezależnie od rodzaju umowy, ma prawo zażądać urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin lub adopcji dziecka. Każdy z rodziców ma prawo do co najmniej czterech miesięcy urlopu.

Udostępnij tę stronę: