Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Godziny pracy, dni wolne i urlopy

Jako pracodawca musisz wiedzieć, jakie są minimalne normy UE dotyczące godzin pracy i czasu odpoczynku, przerw w pracy, urlopu wypoczynkowego oraz pracy w porze nocnej. Możliwe są odstępstwa od niektórych spośród tych wymogów dotyczących czasu pracy, o ile zezwala na nie prawo krajowe.

Należy pamiętać, że każdy z Twoich pracowników (mężczyzna lub kobieta), niezależnie od rodzaju umowy, ma prawo zażądać urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin lub adopcji dziecka. Każdy z rodziców ma prawo do co najmniej czterech miesięcy urlopu.

Udostępnij tę stronę: