Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Γερμανία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Μη σταθμεύετε σε χώρο που αναγράφει όνομα προσώπου, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος ή αριθμό κάρτας στάθμευσης, με σκοπό να τον προορίζει για χρήση από άλλα άτομα με αναπηρία.

Στάθμευση στον δρόμο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και τρεις ώρες σε δρόμους ή σε ζώνες όπου κανονικά απαγορεύεται η αναμονή. Πρέπει να δείχνετε την ώρα άφιξης με τον δίσκο στάθμευσης.
  • Μπορείτε να υπερβαίνετε τον χρόνο στάθμευσης σε δρόμους ή ζώνες περιορισμένης στάθμευσης.
  • Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε θέσεις στάθμευσης ή σε δρόμους όπου απαιτείται πληρωμή μέσω των ειδικών μηχανημάτων ή των παρκομέτρων και ισχύει περιορισμός στον χρόνο στάθμευσης.
  • Μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και τρεις ώρες σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για κατοίκους της περιοχής.
  • Μπορείτε να σταθμεύετε εκτός των καθορισμένων θέσεων, σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία.
  • Μπορείτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους μόνο εφόσον το προβλέπουν ρητά τοπικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους, όπου επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Προσοχή: Αυτές οι ειδικές ρυθμίσεις στάθμευσης ισχύουν μόνο εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στάθμευσης στην περιοχή. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι κανόνες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ενδεχομένως να διαφέρουν. Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: