Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Niemcy

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego. Parkowanie w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu jest niedozwolone, gdyż są one zarezerwowane dla innych osób niepełnosprawnych.

Parkowanie na drogach

  • W miejscach, gdzie parkowanie przy drodze jest zabronione, można pozostawić samochód na maksymalnie 3 godziny. W widocznym miejscu należy umieścić zegar parkingowy wskazujący czas rozpoczęcia parkowania.
  • Na drogach lub w strefach z ograniczeniem czasu parkowania można pozostawić pojazd bez ograniczeń czasowych.
  • W przypadku miejsc parkingowych z ograniczeniem czasowym, gdzie opłaty uiszcza się za pomocą parkomatów, osoby posiadające kartę parkingową są zwolnione z opłat.
  • W miejscach przeznaczonych dla mieszkańców można pozostawić pojazd na maksymalnie 3 godziny.
  • W strefach ruchu uspokojonego można pozostawić samochód poza oznaczonymi miejscami parkingowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to utrudnień w ruchu.
  • Parkowanie w strefach pieszych jest dozwolone jedynie, gdy lokalne przepisy jasno na to zezwalają. Można parkować w strefach pieszych, gdzie dozwolony jest załadunek i wyładunek, w określonych godzinach – sprawdź to na miejscu.

Uwaga: Wymienione wyżej odstępstwa obowiązują jedynie w wypadku, gdy w pobliżu nie ma innej możliwości zaparkowania pojazdu. Maksymalny okres parkowania nie może przekroczyć 24 godzin.

Parkowanie na parkingach

Stosuje się różne przepisy dotyczące parkowania na parkingach. Sprawdź to w regulaminie parkingu lub zapytaj osobę nadzorującą parking.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: