Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Německo

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku. Neparkujte však na místech označených SPZ jiného vozidla, jménem jiné osoby se zdravotním postižením nebo číslem jiné parkovací karty.

Parkování na komunikacích

  • Na komunikacích nebo v zónách, kde je parkování jinak zakázáno, můžete parkovat až po dobu tří hodin. Čas příjezdu musíte uvést na parkovacích hodinách, které necháte v autě.
  • Na silnicích nebo v zónách s časově omezeným parkováním můžete parkovací dobu překročit.
  • Na parkovacích místech či na komunikacích s časově omezeným parkováním, kde je vyžadována úhrada prostřednictvím automatů na parkovací lístky nebo jiných automatů, můžete parkovat bezplatně a bez časového omezení.
  • Na parkovacích místech vyhrazených pro rezidenty můžete parkovat až po dobu tří hodin.
  • V zónách s dopravním omezením i mimo určená parkovací místa můžete parkovat za podmínky, že nebráníte průjezdu ostatních vozidel.
  • V pěších zónách můžete parkovat pouze tehdy, pokud to místní úprava výslovně povoluje. Tam, kde je povolen vjezd zásobování, smíte parkovat pouze v době nakládky a vykládky zboží – ověřte si to však přímo na místě.

Poznámka: Tyto parkovací úlevy platí pouze tehdy, pokud neexistuje jiná možnost parkování v blízkém sousedství. Maximální lhůta pro parkování nesmí překročit 24 hodin.

Parkování na parkovištích

Podmínky používání parkovišť se různí. Ověřte si je proto na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: