Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Vācija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Nenovietojiet tajās automašīnu, ja vieta ir marķēta ar citas personas vārdu, automašīnas reģistrācijas numuru vai stāvvietu izmantošanas kartes numuru un līdz ar to ir rezervēta citam invalīdam.

Auto novietošana ielās

  • Uz ielas un zonās, kur auto novietot principā ir aizliegts, jūs varat stāvēt līdz 3 stundām. Jums būs jānorāda ierašanās laiks, attiecīgi iestatot stāvvietas disku.
  • Jums ir atļauts pārsniegt stāvēšanas laiku stāvvietās uz ielas vai zonās, kur stāvēšanas laiks ir ierobežots.
  • Jums ir atļauts novietot auto bez maksas un uz neierobežotu laiku autostāvvietās vai uz ielas, kur maksa tiek iekasēta, izmantojot stāvvietu skaitītājus, un kur stāvēšanas laiks ir ierobežots.
  • Jums atļauts novietot automašīnu līdz 3 stundām stāvvietās, kas rezervētas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
  • Jūs drīkstat novietot automašīnu ārpus marķētām vietām zonās, kur satiksme nav intensīva, ja novietotais auto netraucē satiksmes plūsmu.
  • Stāvēt gājēju zonās atļauts vienīgi tad, ja tas skaidri norādīts vietējos noteikumos. Noteiktos laika posmos jūs drīkstat novietot automašīnu gājēju zonās, kur atļauta automašīnas izkraušana un iekraušana. Pārbaudiet uz vietas

Piezīme. Šie noteikumi par stāvēšanu ir spēkā tikai tad, ja tuvumā nav citu iespēju novietot automašīnu. Maksimālais stāvēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas.

Auto novietošana stāvvietās

Iekšējā kārtība dažādās autostāvvietās atšķiras. Pārbaudiet to attiecīgajās norādēs vai pajautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: