Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Nemčija

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička. Ne parkirajte na parkirnem prostoru, ki je označen z osebnim imenom, registrsko številko vozila ali številko parkirne karte, ki označuje rezervacijo parkirnega mesta za drugo invalidno osebo.

Parkiranje ob cesti

  • Parkirate lahko do tri ure ob cesti ali na površinah, kjer je ustavljanje sicer prepovedano. Na parkirni uri v vozilu morate označiti čas začetka parkiranja.
  • Ob cesti ali na površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko parkirate dlje od časovne omejitve.
  • Ob cesti ali na površinah, kjer je plačilo parkirnine sicer obvezno (s parkomatom ali parkirno uro) in časovno omejeno, lahko parkirate brezplačno in neomejeno dolgo.
  • Na parkirnih mestih, rezerviranih za stanovalce, lahko parkirate do tri ure.
  • Parkirate lahko tudi na površinah zunaj označenih parkirnih mest, in sicer na območjih umirjenega prometa in pod pogojem, da ne ovirate tranzitnega prometa.
  • Parkiranje na območjih za pešce je dovoljeno, če lokalni predpisi to izrecno dopuščajo. Parkirate lahko tudi na območjih za pešce, kjer je sicer dovoljeno nakladanje/razkladanje blaga v določenem času. – Preverite v kraju

Opomba: Naštete ugodnosti veljajo le, če v bližini ni drugih možnosti parkiranja. Čas parkiranje ne sme biti daljši od 24 ur.

Parkiranje na parkirišču

Parkirišča poznajo različne ureditve. Preverite obvestila na parkirišču ali povprašajte redarja na parkirišču.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: