Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Tyskland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Parkera dock inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer som visar att den är reserverad för en annan funktionsnedsatt person.

Parkering på gator

  • Du får parkera i upp till tre timmar på gator eller i zoner där parkering annars är förbjuden. Du måste visa din ankomsttid på en parkeringsskiva.
  • Du får överskrida parkeringstiden på gator eller i zoner där parkeringstiden är begränsad.
  • Du får parkera gratis och utan tidsbegränsning på parkeringsplatser eller gator där betalning krävs genom betalautomater eller parkeringsmätare och där parkeringstiden är begränsad.
  • Du får parkera på parkeringsplatser reserverade för boende i upp till tre timmar.
  • Du får parkera i områden med begränsad trafik och utanför markerade parkeringsplatser under förutsättning att det inte hindrar genomfartstrafik.
  • Du får bara parkera på gågator om det uttryckligen är tillåtet. Du får parkera på gågator där i- och urlastning är tillåten vissa tider – kontrollera på plats.

Obs: Dessa parkeringsförmåner gäller bara om det inte finns någon alternativ parkeringsmöjlighet i närheten. Du får parkera i högst 24 timmar.

Parkering på bilparkeringar

Reglerna varierar – läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: