Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Германия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Не паркирайте, ако мястото е обозначено с нечие име, регистрационен номер или номер на карта за паркиране — това означава, че то е запазено за други хора с увреждания.

Паркиране по пътищата

  • Можете да паркирате за максимум три часа на пътища или места, където спирането по принцип е забранено. Трябва да посочите часа на пристигане с помощта на диск за паркиране.
  • Можете да паркирате за по-дълго от разрешеното на пътища или места, където времето за паркиране е ограничено.
  • Можете да паркирате безплатно и без ограничение във времето на паркоместа или на пътища, където паркирането се заплаща чрез часовници за паркиране или подобни машини за плащане, както и където времето за паркиране е ограничено.
  • Можете да паркирате на паркоместа, запазени за местни жители, за максимум три часа.
  • Можете да паркирате извън обозначените места в райони със слабо движение, ако не пречите на преминаващия трафик.
  • Паркирайте в пешеходни зони само ако това е изрично разрешено на съответните места. Можете да паркирате в пешеходни зони, където е разрешено товаренето и разтоварването, през предвидените за това часове — проверете на място

Забележка: Тези отстъпки важат само ако в непосредствена близост няма друга възможност за паркиране. Времето на паркиране не може да надвишава 24 часа.

Паркиране на паркинги

Всеки паркинг има свой собствен правилник. Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: