Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Tyskland

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap markeret med et kørestolssymbol. Undlad at parkere i parkeringsbåse, der er markeret med et personnavn, et køretøjs indregistreringsnummer eller et parkeringskortnummer, der angiver, at båsen er reserveret en anden person med handicap.

Parkering på veje

  • Du må parkere i op til tre timer på veje eller i zoner, hvor der ellers er parkeringsforbud. Du skal vise dit ankomsttidspunkt med en parkeringsskive.
  • Du har lov til at overskride parkeringstiden på veje eller i områder med tidsbegrænset parkering.
  • Du må parkere gratis og så længe, du vil, på parkeringspladser eller veje, hvor der er billetautomater eller parkometre, og hvor der er tidsbegrænset parkering.
  • Du må parkere i parkeringsbåse forbeholdt beboere i op til tre timer.
  • Du må parkere uden for de afmærkede parkeringsbåse i områder med begrænset trafik, forudsat at du ikke hindrer gennemkørsel.
  • Parkér kun i fodgængerområder, hvis lokale undtagelsesbestemmelser udtrykkeligt tillader det. Du har lov til at parkere i fodgængerområder, hvor af- og påsætning er tilladt, men kun i de angivne tidsrum – tjek i lokalområdet.

NB: Disse undtagelser gælder kun, hvis der ikke findes alternative parkeringsmuligheder i nærheden. Den maksimale parkeringstid må ikke overstige 24 timer.

Parkering i parkeringsanlæg

Reglerne for personer med handicap varierer fra parkeringsanlæg til parkeringsanlæg. Tjek skiltningen på parkeringspladsen, eller spørg en ansat om reglerne.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: