Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Saksamaa

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli sümboliga. Ärge parkige parkimiskohale, mis on märgistatud nimeliselt või sõiduki registreerimisnumbri või parkimiskaardi numbriga, mis näitab selle kuuluvust teistele puuetega inimestele.

Parkimine teedel

  • Võite parkida kuni kolm tundi teedel või aladel, kus ootamine ei ole tavaliselt lubatud. Saabumisaeg peab olema näidatud parkimiskellal.
  • Võite ületada parkimiseks ettenähtud aega teedel või aladel, kus see on tavaliselt piiratud.
  • Võite parkida tasuta ja ajalise piiranguta parklates või teedel, kus maksmine toimub parkimisautomaadi või -mõõturi abil ning kus parkimisaeg on tavaliselt piiratud.
  • Võite parkida kohalikele elanikele reserveeritud parkimiskohal kuni kolm tundi.
  • Võite parkida väljaspool märgistatud parkimiskohti rahuliku liiklusega alal, tingimusel et te kedagi ei takista.
  • Parkige jalakäijate alal ainult juhul, kui kohalikud erandid seda sõnaselgelt lubavad. Võite parkida jalakäijate alal, kus peale- ja mahalaadimine on lubatud kindlaks määratud ajal – kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Märkus: need parkimiserandid kehtivad üksnes juhul, kui lähiümbruses puuduvad muud parkimisvõimalused. Parkida tohib kuni 24 tundi.

Parkimine parklates

Parklate eeskirjad on erinevad. Lugege parklas olevaid teateid või küsige teavet parklatöötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: