Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Nemecko

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Neparkujte na mieste, ktoré je označené menom osoby, evidenčným číslom vozidla alebo číslom parkovacieho preukazu, a teda vyhradené pre iné osoby so zdravotným postihnutím.

Parkovanie na cestách

  • Môžete parkovať až tri hodiny na cestách alebo na miestach, kde je inak státie zakázané. Čas príchodu budete musieť uviesť na parkovacích hodinách, ktoré necháte v aute.
  • Môžete prekročiť čas parkovania na cestách alebo miestach, kde je čas na parkovanie obmedzený.
  • Môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia na parkoviskách alebo na cestách, kde je platenie povinné prostredníctvom automatov alebo parkovacích hodín a kde je časovo obmedzené.
  • Na miestach vyhradených pre miestnych obyvateľov môžete parkovať najviac tri hodiny.
  • V zónach so slabou premávkou môžete parkovať mimo označených priestorov za predpokladu, že nebránite premávke.
  • Môžete parkovať v peších zónach, ak to výslovne umožňujú miestne pravidlá. Môžete parkovať v peších zónach, kde je povolené nakladanie a vykladanie tovaru, počas vyhradených hodín – overte si miestne podmienky.

Poznámka: Tieto pravidlá parkovania sa uplatňujú len vtedy, ak v blízkom okolí neexistujú žiadne alternatívne možnosti parkovania. Maximálny čas parkovania nesmie presiahnuť 24 hodín.

Parkovanie na parkoviskách

Pravidlá prevádzky jednotlivých parkovísk sa môžu líšiť. Overte si ich v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: