Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Γαλλία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Αν και ισχύουν εθνικοί κανόνες στάθμευσης, μπορεί να υπάρχουν τοπικές διαφορές - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Η νομοθεσία προβλέπει ρητά την δωρεάν πρόσβαση σε αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία και απαγορεύει οποιονδήποτε εξοπλισμό που εμποδίζει την πρόσβασή τους.

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Πρέπει να πληρώνετε σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή. Στο Παρίσι και σε ορισμένες άλλες πόλεις, τα οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν στο δρόμο δωρεάν - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Σε πολλές περιοχές, μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν, αλλά με χρονικό περιορισμό - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: