Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Francúzsko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Aj keď v určitej krajine existujú na národnej úrovni zvýhodnené podmienky pre parkovanie, môžu na lokálnej úrovni existovať odchýlky – overte si preto miestne podmienky.

Právne predpisy garantujú pre osoby so zdravotným postihnutím voľný prístup na vyhradené parkovacie miesta a zakazujú akékoľvek prekážky, ktoré by takýto prístup obmedzovali.

Parkovanie na cestách

Neparkujte na cestách, na ktorých je parkovanie zakázané.

Ak chcete parkovať na cestách, na ktorých je parkovanie spoplatnené, budete musieť zaplatiť. V Paríži a v iných mestách môžu vozidlá, v ktorých je viditeľne umiestnený parkovací preukaz, bezplatne parkovať na cestách – overte si miestne podmienky.

V mnohých zónach môžete parkovať bez časového obmedzenia na cestách, na ktorých je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené – overte si miestne podmienky.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach.

Parkovanie na parkoviskách

Parkoviská poskytujú zvýhodnenia pre vozidlá s parkovacím preukazom.

Overte si tieto informácie v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Zdieľať túto stránku: