Göra affärer
Senast kontrollerat : 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Frankrike

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Även om det finns ett nationellt system för parkeringsförmåner kan villkoren variera lokalt – kontrollera på plats.

Lagstiftningen föreskriver fri tillgång till reserverade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning och förbjuder all typ av utrustning som begränsar tillträdet.

Parkering på gator

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.

Du måste betala för att parkera där avgift krävs. I Paris och vissa andra städer kan fordon med parkeringstillstånd få parkera gratis – kontrollera på plats.

I många områden får du också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad – kontrollera på plats.

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

Det finns särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: