Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Francija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Lai gan ir ieviesta valsts sistēma, kas nosaka auto novietošanas atvieglojumus, ir iespējami vietējie noteikumu varianti. Pārbaudiet uz vietas

Likumdošana nosaka, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt brīvi pieejamām rezervētām stāvvietām, un aizliedz jebkādas ierīces, kas ierobežo piekļūšanu tām.

Auto novietošana ielās

Nenovietojiet automašīnu ielās, kur stāvēšana ir aizliegta.

Novietojot automašīnu ielās, kur par stāvēšanu prasa maksu, arī jums būs jāmaksā. Parīzē un dažās citās pilsētās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, atļauts stāvēt bez maksas. Pārbaudiet uz vietas

Daudzviet, kur stāvēšana ir bez maksas, bet pastāv laika limits, jūs savu automašīnu varat atstāt bez laika ierobežojuma. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās.

Auto novietošana stāvvietās

Autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, piemēro atvieglojumus.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: