Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Francie

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

I když existuje celostátní systém parkovacích úlev pro osoby se zdravotním postižením, mohou se podmínky v jednotlivých případech lišit – ověřte si to přímo na místě.

Předpisy jasně stanoví volný vjezd na vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením a zakazují použít jakýkoli druh zařízení, který by těmto osobám v přístupu bránil.

Parkování na komunikacích

Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno.

Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zaplatit. V Paříži a v některých dalších městech je vozidlům označeným parkovací kartou umožněno parkovat na komunikacích zdarma – ověřte si to však raději přímo na místě.

Na místech, kde je parkování bezplatné, ale časově omezené, smíte parkovat bez časového omezení – ověřte si to však přímo na místě.

V místech označených jako pěší zóna parkovat nesmíte – zakázané je do nich i vjíždět.

Parkování na parkovištích

Placená parkoviště vozidlům označeným touto parkovací kartou poskytují úlevy.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: