Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Σλοβενία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και δύο ώρες σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά μόνον εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία
  • Πρέπει να πληρώνετε σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, καθώς και να τηρείτε τους χρονικούς περιορισμούς
  • Όταν επιτρέπεται να σταθμεύετε σε πεζοδρόμια, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο τουλάχιστον 1,6 μ. ελεύθερο για τους πεζούς - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: