Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Slovēnija

Piemērojamie noteikumi

Uz ielām un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Auto novietošana ielās

  • Ielās, kur ir aizliegts stāvēt, auto varat novietot stāvēšanai uz laiku līdz divām stundām, bet tikai tādā gadījumā, ja netraucējat satiksmi.
  • Novietojot automašīnu ielās, kur par stāvēšanu prasa maksu, jums jāievēro laika ierobežojumi.
  • Vietās, kur atļauts novietot auto uz ietves, jums gājēju rīcībā jāatstāj vismaz 1,6 m. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet auto stāvēšanai gājēju zonās.

Auto novietošana autostāvvietās

Dažās autostāvvietās automašīnas, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, ir atļauts novietot bez maksas.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: