Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Slovenien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

  • Du får parkera i upp till två timmar på gator där parkering är förbjuden, men bara om det inte utgör något hinder.
  • Du måste betala för att parkera där avgift krävs och hålla dig inom tidsbegränsningen.
  • Där du tillåts parkera på gångbanor måste du se till att det finns minst 1,6 meter kvar för fotgängare – kontrollera på plats.

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis om du har ett parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: