Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Slovinsko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

Parkování na komunikacích

  • Na místech se zákazem stání smíte parkovat maximálně 2 hodiny, a to pouze pod podmínkou, že přitom nebudete tvořit překážku provozu.
  • Na placených parkovacích místech musíte za parkování zaplatit a dodržet časový limit.
  • Tam, kde smíte parkovat na chodníku, musíte zajistit vedle vozidla průchod pro chodce o minimální šířce 1,6 m – ověřte si to však ještě přímo na místě.

V místech označených jako pěší zóna parkovat nesmíte – zakázané je do nich i vjíždět.

Parkování na parkovištích

Na některých parkovištích je dovoleno zaparkovat vozidla označená touto parkovací kartou zdarma.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: