Zakendoen
Laatste controle: 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Slovenië

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

Parkeren langs de weg

  • Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u maximaal 2 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
  • U moet betalen om te parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. U moet zich ook aan de maximale parkeertijd houden.
  • Op plaatsen waar parkeren op het trottoir is toegestaan, moet u ervoor zorgen dat er minimaal 1m60 ruimte overblijft voor voetgangers. Ga dit ter plekke na.

In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

Parkeren op een parkeerterrein

Op sommige parkeerterreinen mag u uw voertuig met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.

Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: