Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Slovenien

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap markeret med et kørestolssymbol.

Parkering på veje

  • Du har lov til at parkere i op til to timer på veje, hvor parkering er forbudt, men kun hvis du ikke spærrer for trafikken.
  • Du skal betale for at parkere på veje med betalingsparkering og overholde den tilladte parkeringstid.
  • På veje, hvor du har lov til at parkere på fortovet, skal du sørge for, at der er mindst 1,6 m til rådighed til, at fodgængere kan passere forbi – tjek i lokalområdet.

Undlad at køre bil eller parkere i fodgængerområder.

Parkering i parkeringsanlæg

I nogle parkeringsanlæg er det tilladt at parkere køretøjer med EU-parkeringskort gratis.

Tjek skiltningen på parkeringspladsen, eller spørg en ansat om reglerne.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: