Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Словения

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

  • Можете да паркирате до два часа на пътища, на които паркирането е забранено, но само ако не пречите на движението.
  • Когато паркирането е платено и ограничено във времето, трябва да платите и да спазите ограниченията.
  • На места, където е разрешено паркирането на тротоара, трябва да оставите поне 1,6 метра за преминаване на пешеходците — проверете на място.

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: