Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 26/11/2018

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Τσεχία

Ισχύοντες όροι

Οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν το όχημά τους σε χώρους στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία.

Στάθμευση στον δρόμο

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν είναι απόλυτη ανάγκη, οι οδηγοί που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης μπορούν να αγνοούν το σήμα «απαγορεύεται η στάθμευση» για όσο είναι αναγκαίο (η ασφαλής και συνεχής ροή της κυκλοφορίας δεν πρέπει να παρεμποδίζεται). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν είναι απόλυτη ανάγκη, οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης μπορούν να αγνοούν τα παρακάτω σήματα:

«Απαγορεύεται η είσοδος»

«Μόνο για πρόσβαση»

«Μόνο τροφοδοσία»

«Μόνο όσοι εξαιρούνται»

«Κυκλοφορία κατοίκων»

«Εξαιρείται η κυκλοφορία κατοίκων».

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν είναι απόλυτη ανάγκη, οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν σε χώρους που επισημαίνονται ως «πεζόδρομος».

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ελέγξτε σε τοπικό επίπεδο αν οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εφαρμόζουν ειδικό καθεστώς για τα άτομα με αναπηρία.

Ο κάτοχος της κάρτας στάθμευσης μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή μία θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης στην κατοικία του.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: