Göra affärer
Senast kontrollerat : 26/11/2018

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Tjeckien

Allmänt

Du som har parkeringstillstånd får parkera på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Parkering på gator

I enskilda fall och om det är mycket angeläget får du som har parkeringstillstånd bortse från skylten "parkering förbjuden" under den tid som krävs (men det får inte påverka trafiksäkerheten och trafikflödet). I enskilda fall och om det är mycket angeläget får du också bortse från följande skyltar:

"Ingen infart"

"Endast tillfart"

"Endast leveranser"

"Endast fordon med tillstånd"

"Boendetrafik"

"Utom boendetrafik"

I enskilda fall och om det är mycket angeläget får du dessutom parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

Kontrollera på plats om privata bilparkeringar har särskilda regler för personer med funktionsnedsättning.

Om du har parkeringstillstånd kan du ansöka hos myndigheterna om att få en reserverad parkeringsplats där du bor.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: