Podnikanie
Posledná kontrola : 26/11/2018

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Česko

Platné podmienky

Držitelia parkovacieho preukazu môžu parkovať svoje vozidlá na miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Parkovanie na cestách

V individuálnych prípadoch a ak je to nevyhnutné, môžu vodiči s parkovacím preukazom ignorovať značku „zákaz parkovania" na potrebný čas (nesmie sa narušiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky). V individuálnych prípadoch a ak je to nevyhnutné, môžu vozidlá s parkovacím preukazom ignorovať tieto značky:

Zákaz vjazdu

Prejazd zakázaný

Vyhradené pre zásobovanie

Vjazd povolený len pre

Vjazd povolený len pre rezidentov

Okrem rezidentov

V individuálnych prípadoch a ak je to nevyhnutné, môžu držitelia parkovacieho preukazu ignorovať tieto značky:

Parkovanie na parkoviskách

Overte si na mieste, či sa na súkromných parkoviskách uplatňuje osobitný režim pre osoby so zdravotným postihnutím.

Držiteľ parkovacieho preukazu môže požiadať správny orgán o vyhradené parkovacie miesto v mieste svojho bydliska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: